La demagògia lingüística del PP

R.A.E.: Limpia, fixa y da esplendor
L’actitud del PP a les Balears amb la llengua catalana contrasta de forma molt curiosa amb la que té amb relació a la llengua castellana i la resta del territori de parla hispana. A les Balears defensa aferrissadament les particularitats lingüístiques que té la llengua parlada a Formentera, Eivissa o Menorca enfront del català estàndard. L’oposició a la unitat de la llengua catalana és un tema que dóna molts vots i el PP aprofita qualsevol oportunitat per fomentar arreu les diferències lingüístiques entre la gent de parla catalana. No tenen, però, cap inconvenient a combregar amb els postulats de la Real Academia Española que “Limpia, fija y da esplendor” a la llengua castellana. Aquesta acadèmia: “tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la Lengua Española (...) no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”. Per si això no fos suficient, al 1951 es va crear la Asociación de Academias de la Lengua Española, en què les associacions de 22 països de parla española es van associar per establir un objectiu comú, “cuyo fin es trabajar en pro de la unidad, integridad y crecimiento del idioma común” .
A ningú que hagi viatjat per països d’Amèrica del sud o del centre se li escapa la diversitat lingüística que hi ha entre aquets i amb relació a la llengua que es parla a Madrid o Sevilla.
Allà interessa vendre unitat de la llengua espanyola, a les Balears dóna més vots la diversitat lingüística del català. Això té un nom: demagògia. Una demagògia descrita per la Real Academia com: “degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”.

SEGRE 19/10/2003

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Neumünster

Turkmenistan (1)