Les Basses, el repte pendent

Postal de les Basses d'Alpicat

Un espai amb una gran riquesa natural i paisatgística. Un indret lligat estretament a la memòria sentimental de tots els lleidatans i de moltes famílies foranes que hi van passar les vacances durant molts anys.
Menysprear i deixar morir aquest potencial de propietat municipal, com han fet els successius equips de govern d'aquesta ciutat durant els últims 25 anys, ha estat un greu error estratègic que ara estem pagant amb un espai abandonat. I si continuen així les coses, serà un nou i etern fracàs col·lectiu, del qual els polítics ens haurem de sentir directament i especialment responsables, ja que ens vam comprometre a recuperar les Basses. De moment, només hem pogut oferir bones intencions de participació ciutadana per part de l'equip de govern. Per part de CiU, des de l'oposició, es poden comptar diverses iniciatives en els últims mandats per revitalitzar les Basses.
Actualment, el parc compta amb un pla parcial redactat el 2010 que condiciona la rehabilitació a l'establiment d'una gran superfície comercial i que ha topat amb la normativa en matèria comercial i, a més a més, contravé la cultura comercial de Lleida, lligada al petit i mitjà comerç instal·lat dins la trama urbana. Cal desbloquejar aquesta situació i buscar el consens i el sentit comú, tenint en compte la realitat social i econòmica que estem vivint. Segurament ningú té una sortida satisfactòria al 100%. Però no estem en condicions de descartar d'entrada cap iniciativa i, segurament, la solució seria una barreja d'aportacions. En aquest sentit, cal posar fil a l'agulla i trobar els punts en comú que poden fer avançar el desenvolupament d'un indret tan vital per a la ciutat.

Algunes claus que hauríem de tenir en compte a l'hora d'abordar la recuperació de les Basses són que Lleida necessita un atractiu per a totes les èpoques de l'any. Per tant, el concepte de les Basses tradicionals de l'estiu ha d'evolucionar cap al segle XXI. En segon lloc, les noves Basses han de respectar allò intrínsec a aquest espai, obert a tothom: el lleure, el paisatge i l'entorn familiar. Sóc conscient que la incertesa sobre la recuperació econòmica dificulta l'impuls de grans obres públiques i condiciona els projectes en què participa alguna administració. Malgrat això, una inversió raonable en projectes que es basin en una filosofia austera, sostenible econòmicament i que ajudi a la creació d'ocupació i a la dinamització d'un territori com el nostre, essencialment agrícola i de serveis, poden tenir cabuda, sempre i quan vagin acompanyats de la inversió privada adient. Des de la nostra posició, treballem en un projecte singular que pugui esdevenir una referència d'oci familiar a tot Catalunya, com ho havien estat les Basses en el seu moment, però afegint un alt component de participació i creativitat. Aquesta proposta conjugarà tots els elements atractius que permet el parc i intentarà apropar postures i assolir el màxim consens entre els sectors de la ciutat interessats, responent a la voluntat majoritària dels lleidatans de recuperar l'orgull per un espai que, estic convençut, tornarà a ser un emblema de tota la ciutat i del territori.

Març 2012

Entrades populars d'aquest blog

Neumünster

Al pare

Ni dretes, ni esquerres