Un pàrquing per a la comunitat de la UdL

El pàrquing del Rectorat de la UdL.
La regulació del pàrquing del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) sembla que serà aviat una realitat i acabarà amb una anomalia que ha durat massa temps i que ha fet que la comunitat universitària, a la qual ha de servir en primera instància, no n’hagi pogut fer ús.
És necessari racionalitzar la zona d’aparcament del Rectorat per acabar amb una situació caòtica, en la qual ni els estudiants ni el personal troben aparcament, i tampoc fa cap servei al barri ni a la ciutat, ja que no hi ha la rotació de vehicles que seria convenient.
Crec que en aquest punt tots hi estem d’acord, malgrat que s’hagi ajornat altres vegades per la dificultat de consensuar una posició satisfactòria per a tots els implicats. Una ciutat moderna, no pot tenir un espai d’aparcament tan ampli i cèntric i sense cap tipus de regulació.
Entenem que qualsevol regulació aixeca ampolles en un sector o altre i també entenem la preocupació del rector Roberto Fernández, qui, tot i això, ha tingut la iniciativa d’afrontar el previsible desgast. Però és l’equip de govern municipal qui ha de revisar la seva oferta de regulació per garantir la finalitat última del pàrquing: que la comunitat universitària tingui preferència a l’hora d’accedir-hi, sense negar la possibilitat de que els veïns i comerciants del barri també se’n beneficiïn, òbviament.
Partint d’aquesta base, des del Grup de CiU creiem que ha estat un error excloure d’entrada als estudiants de la reordenació del seu aparcament natural. Segons la proposta inicial –que coneixem, bàsicament, a través dels mitjans-, la Regidoria d’Urbanisme pretén establir al pàrquing del Rectorat una zona blava per cobrar 50 cèntims d’euro l’hora, un preu reduït respecte la tarifa habitual de la zona blava, però que no distingeix entre uns i altres usuaris i aboca els universitaris a pagar uns 50 euros al mes per assistir a les classes de la Facultat de Lletres.
Per la nostra part, proposem que la comunitat universitària quedi exempta de pagar durant cinc hores al pàrquing del Rectorat per no carregar-los amb més despeses durant l’horari lectiu a la facultat. El mecanisme per fer-ho podria ser l’acreditació del carnet de la UdL, per exemple.
Amb els diners que es recaptarien amb la zona blava prevista, que sí pagarien la resta d’usuaris i la mateixa comunitat universitària fora d’aquestes cinc hores, es podria finançar el mecanisme per fer possible les despeses derivades d’aquesta regulació.
Cal tenir en compte que si les aproximadament 200 places de l’espai del pàrquing del Rectorat fossin de zona blava es podrien recaptar fins a 150.000 euros l’any i, per tant, l’Ajuntament té marge per fer-ho.
En definitiva, esperem que la voluntat de regular l’aparcament no es quedi simplement en l’afany recaptatori i que tingui en compte la prioritat del pàrquing, que no és altra que donar millor servei als que més usen l’equipament del Rectorat de la UdL, ja que no és casualitat que, precisament, l’edifici li doni nom al pàrquing.

Gener 2013

Entrades populars d'aquest blog

Neumünster

Al pare

Ni dretes, ni esquerres