Els lleidatans sí que compleixen

Ple de la Paeria de Lleida

Crec que enguany, en el debat sobre la liquidació del pressupost municipal de l’any 2012, hem de retre un merescut homenatge a les lleidatanes i els lleidatans, que un cop més i malgrat les dificultats, han complert amb les seves obligacions i han sostingut amb el seu esforç fiscal les finances de l’Ajuntament de Lleida perquè es puguin prestar serveis essencials per a tota la ciutadania.

Des del Grup de CiU ens sentim amb una gran càrrega de responsabilitat a la qual esperem correspondre amb el nostre treball diari i estant al seu servei i al seu costat. En aquest sentit, no podem recolzar la gestió de l’equip de govern, encara que és lícit que facin ús de la majoria absoluta per executar el pressupost com els hi plagui. Si bé és cert que patim uns impagaments de la Generalitat i l’Estat molt quantiosos, també hem de tindre la humilitat suficient com per reconèixer que ens queda molt camí per fer en el control de la despesa de l’Ajuntament, és a dir, en com gastem el que ingressem per l’esforç dels contribuents lleidatans.

I és que un any més, hem gastat més del que havíem previst al pressupost. En concret, 4,7 milions d’euros més, el triple de la desviació de l’any 2011, que s’hauran de pagar amb el romanent de tresoreria, amb uns diners que de ben segur que trobarem a faltar en algun moment o altre aquest any 2013. A això cal sumar els 5 milions d’euros en factures impagades (el reconeixement de crèdit) en partides com les del subministrament del gas de les escoles bressol municipals o de la gestió dels residus, per posar dos exemples.

No vull entrar en una guerra de dades, que no entenen els ciutadans, ni els interessa. Simplement, hem de constatar un cop més la falta de modèstia de l’equip de govern al treure pit d’uns comptes dels quals no ens en podem sentir orgullosos, quan els ciutadans no es poden permetre romanents de tresoreria ni desviacions pressupostàries.

Perquè mentre nosaltres, els regidors de govern i oposició, al Ple, discutim sobre números, els ciutadans pateixen l’Impost de Béns Immobles (IBI) més alt de l’Estat, la recaptació sobre multes de circulació gairebé es duplica respecte a les previsions inicials i els funcionaris municipals veuen retallada la seva nòmina amb una paga extra menys. 

I els proveïdors? Doncs després de demanar 18 milions d’euros a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) al maig del 2012 per, en teoria, fer net, al desembre del mateix any encara acumulem 5 milions d’euros més en impagaments. En algun moment del 2012 hi ha hagut un decalatge en la despesa que no s’ha explicat, almenys no s’ha fet amb els regidors de l’oposició ni amb la ciutadania.

Però bé, no ens quedarem amb la crítica. El nostre grup municipal i tots els que formem Convergència i Unió a Lleida no ens conformem amb aquesta situació i pensem en el futur de la nostra ciutat i com endreçar la gestió de l’equip de govern socialista.

Per començar recomanem a l’equip de govern evitar la supèrbia i deixar de repartir culpes sense cap autocrítica. I si ingressem més, com ha passat al 2012, és de sentit comú que destinem aquests diners extra a pagar proveïdors de l’any següent, i intentem amb aquests romanents de tresoreria rebaixar l’Impost de Béns Immobles (IBI) o altres impostos i taxes per donar un respir a les lleidatanes i els lleidatans, que com hem dit, sí que compleixen amb la seva ciutat.

Març 2013

Entrades populars d'aquest blog

Neumünster

Al pare

Ni dretes, ni esquerres