Prou ensurts al Centre Històric

Un dels edifcis ensorrats al centre de Lleida

L’estat del Centre Històric de Lleida es degrada dia rere dia i els intents de l’Ajuntament per frenar-ho han resultat fins ara insuficients. Aquesta setmana ha estat un edifici al carrer Cavallers 50-52 el que s’ha ensorrat degut al seu mal estat, sortosament sense causar víctimes, malgrat que estava habitat. El juliol de l’any passat ja vam tindre un ensurt a l’haver de rescatar els serveis d’emergència a dos persones que van resultar ferides lleus sota la runa d’un immoble del carrer Tallada, 16, lloc que avui ha esdevingut un solar més del barri antic.
Desgraciadament, seguirem sumant solars buits en terrenys on ara mateix hi ha edificis, molts dels quals no podem estar segurs que la setmana que ve estiguin dempeus, ni molt menys que compleixin les mínimes condicions per viure dignament. Els propietaris, en primer terme, s’han de fer responsables dels seus edificis amb el compliment estricte de l’ordenança, arribant fins als final en el terreny de les sancions, si cal. I l’Ajuntament, responsable subsidiari, no es pot quedar aturat i pagant els més de 400.000 euros que han costat les obres que ha hagut d’executar d’urgència en l’últim any, amb poques expectatives de cobrar-les algun dia.
I tot això, malgrat que la zona ha gaudit des del 2007 d’un Pla de Barris de 16,8 milions d’euros, finançat per la Generalitat i l’Ajuntament, i que el Ple de la Paeria va aprovar l’estiu passat una modificació de l’Ordenança reguladora de les condicions de manteniment de la seguretat dels edificis en el Centre Històric de Lleida per establir la competència plena de l’Ajuntament per intervenir en la regulació del deure de manteniment de les condicions de seguretat, així com l’acreditació del compliment de l’esmentat deure.
Doncs bé, al Ple de la setmana que ve sorgirà de nou la pregunta: ara què fem amb el Centre Històric? Des del Grup de CiU tenim clar que cal prioritzar la dignificació del barri i la seguretat dels veïns i presentarem una moció en aquesta mateixa línia. Considerem que la informació sobre l’estat dels edificis ha de ser clara i transparent i, per això, demanem l’elaboració d’un catàleg públic de l’estat de conservació dels edificis del Centre Històric, on haurien de constar les actuacions realitzades i el calendari i resultat de les inspeccions.
En segon lloc, l’Ajuntament de Lleida ha d’establir una periodicitat en les inspeccions de cadascun dels edificis vulnerables del Centre Històric ajustada a les característiques de cada immoble. No tots els edificis tenen les mateixes necessitats i cal ser molt curós a l’hora de fixar els terminis per evitar que ens passi com amb l’edifici de Cavallers 50-52, que havia passat el test al 2009 i quatre anys més tard s’ha esfondrat.
D’altra banda, els propietaris dels edificis del barri antic han d’estar obligats a informar els arrendataris de pisos de l’estat de l’immoble per garantir la seguretat física dels veïns. I els mateixos veïns han de tenir a l’abast un protocol de seguretat, en diferents idiomes, per conèixer quines mesures cal prendre en cas de detectar indicis del mal estat dels edificis i, si cal, puguin denunciar-ho a la regidoria d’Urbanisme.
A més a més, creiem que cal insistir en el patrullatge i la vigilància dels cossos de seguretat al Centre Històric per prevenir i controlar les activitats il·legals denunciades reiteradament pels veïns ja que, precisament, la vulnerabilitat del barri ha afavorit la proliferació d’aquestes activitats i ha multiplicat la perillositat dels seus carrers i places.
Són mesures concretes, les que proposem en la moció, que sabem que no solucionaran a curt termini la situació d’extrema degradació física i socioeconòmica del Centre Històric, però sí que ens poden ajudar a evitar ensurts o almenys a extremar la prevenció entre els veïns per evitar accidents catastròfics.

Juny 2013

Entrades populars d'aquest blog

Neumünster

Al pare

Ni dretes, ni esquerres