I un altre acudit....

Acudit de Balasch
Un altre acudit, aquest del Balasch al diari Bon Dia. Com deu saber el Balasch, que jo antigament també fumava en pipa com l'actual alcalde?

Comentaris