Little Havana. Miami (Florida)

Un carrer de Little Havana
Per a tots aquells que pateixen per la presència de la llengua espanyola a casa nostra, els recomano una visita al barri de Little Havana de Miami (Florida). La Petita Habana és un barri molt popular de la ciutat i rep aquest nom per la gran quantitat de ciutadans cubans que hi van arribar fugint de la revolució cubana a la dècada dels seixanta. Hi viuen unes 90.000 persones, majoritàriament cubanes, però també procedents d'altres països llatinoamericans com Colòmbia o Santo Domingo.
Si bé a tot l'Estat de Florida la presència de cubans i de la llengua espanyola al carrer és molt palpable, a Miami, i en concret en aquesta zona, la seva presència és quasi exclusiva. L'espanyol aconsegueix aquí que la totpoderosa llengua anglesa -oficial al país- quedi pràcticament relegada a segona llengua. El català és, per altra banda, una cosa anecdòtica. Vaig entrar en diverses botigues de venda de tabac situades al Carrer 8, el carrer més famós del barri, i en una d'a-questes em van parlar en català; en una altra, el propietari va comentar que els seus avis eren d'origen català. El cubà que em va parlar en català era extreballador de l'aeroport del Prat. Em va explicar que, veient la situació econòmica que es viu a casa nostra, va decidir llogar el seu pis de Barcelona i venir a Miami a muntar un negoci de venda de cigars. Segons ell, la vida aquí era molt més barata que a Barcelona i força més còmoda. No havia tingut cap problema d'integració, ni de llengua, ni laboral. I no és d'estranyar.
Si un veu les cadenes de televisió locals es farà un fart de veure anuncis en espanyol d'advocats que ofereixen els seus serveis per tramitar papers d'immigració o abusos laborals amb frases com: "¡Inmigrante, tienes tus derechos!" Generalment, tots aquests anuncis finalitzen amb la mateixa frase: "Primera consulta gratuita." Tampoc és d'estranyar, doncs, que en vista de tantes facilitats per establir-se a Miami, en un dels principals programes de televisió en llengua espanyola que es podien veure a tot Florida, el comentari per guanyar més televidents hispans fos: "¡Cada vez somos más!"

SEGRE 26/02/2012

Comentaris