Ocupació i cohesió social: prioritats de CiU

Més ocupació vol dir 
millor cohesió social
Tots hem de treballar plegats per capgirar aquesta dinàmica negativa i generar projectes que il·lusionin, posar les bases per a la creació d'ocupació i no deixar de banda la cohesió social. Aquest dijous passat ha tingut lloc el Ple de l'Estat de la Ciutat, i el Grup Municipal de CiU ha exercit el seu paper d'equip responsable i amb voluntat de governar aquesta ciutat. Tres de les nostres propostes de resolució han estat acceptades i pel que fa al nostre projecte per recuperar el parc de les Basses, amb l'objectiu que generi activitat econòmica i llocs de treball, segur que a curt i mitjà termini podrem arribar a un acord amb la resta de grups polítics per fer-lo realitat, amb l'ajuda de les lleidatanes i els lleidatans, que se l'han de sentir seu perquè la iniciativa arribi a bon port. Pel que fa a l'ocupació, des de CiU creiem que la ciutat necessita una forta empenta per internacionalitzar-se i deixar-se veure fora de les nostres fronteres amb totes les seves característiques i potencialitats. Es tracta de cercar aliances estratègiques que permetin dotar-se d'una plataforma tant per sortir a l'exterior, com per atreure empreses estrangeres, inversors i turistes. Ja sigui a través d'agermanaments, com de la mà de GlobaLleida i la Universitat de Lleida (UdL). Cal recordar, en aquest sentit, que Europa dóna ajuts econòmics i finança projectes sempre i quan es facin en xarxa amb ciutats d'altres països europeus. I no cal oblidar els països emergents com el Brasil, la Xina o l'Índia. El ple ha aprovat una altra proposta de CiU en matèria d'ocupació per a l'acompanyament i el suport a l'emprenedoria i a la consolidació de projectes empresarials a la ciutat. A través de la Unitat d'Atracció d'Inversions de la regidoria de Promoció Econòmica i, en col·laboració amb GlobaLleida, s'hauran d'intensificar els contactes amb possibles inversors i operadors per instal·lar-se a la ciutat i promoure el que, en definitiva, són els objectius que perseguim: l'activitat econòmica i la creació de llocs de treball. Respecte a la cohesió social, creiem que no s'ha d'oblidar que igual d'important que crear ocupació és mantenir un nivell de vida satisfactori a la ciutat i evitar l'exclusió social. Per això, Lleida es dotarà d'una Taula Local d'Atenció Social en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Habitatge i altres departaments de la Generalitat vinculats a l'atenció social, tal i com constava en la proposta de resolució de CiU aprovada també dijous pel ple. És una llàstima que l'equip de govern no tingui la sensibilitat suficient per alleugerir la càrrega fiscal de les famílies i congeli l'import de la quota de l'Impost de Béns Immobles (IBI), la quarta de les propostes de CiU a l'Estat de la Ciutat i que ha estat rebutjada. No es tracta de restar ingressos a l'ajuntament, sinó d'equilibrar ingressos i despeses. Volem que es faci un esforç en reduir despesa corrent i poder així donar un petit respir a la ciutadania, ja que Lleida és la capital de l'Estat on aquest impost és més car per als contribuents. Seguirem reivindicant la congelació real de l'IBI en la redacció de les Ordenances Fiscals per al 2013. En definitiva, comencem el segon any de mandat i només esperem que les propostes del nostre grup serveixin per restar aturats de les llistes i mantenir una ciutat cohesionada i sense conflictes socials. Confiem que l'any que ve, en aquest mateix debat de l'Estat de la Ciutat, puguem certificar els resultats positius d'aquest gran esforç que hem de fer entre tots. Per la part que ens toca, ens hi deixarem la pell perquè així sigui.

 Juny 2012

Comentaris