La Seu Vella, més que patrimoni

L'emblema de Lleida
La Seu Vella , tant per la seva importància patrimonial com per la seva gran extensió al llarg del turó, ha deixat de ser només el símbol de Lleida. La Seu Vella ha de convertir-se en un dels escenaris principals del turisme a Catalunya. Hem de fer pujar al turó tots aquells que passen de llarg de la ciutat i es queden només amb la silueta de la catedral com a imatge de Lleida i, alhora, reforçar l'orgull dels lleidatans respecte el nostre emblema històric i artístic. Però amb la contemplació del monument no n'hi ha prou, ens cal un relat i una experiència que l'acompanyi.
Darrerament, s'han celebrat al conjunt monumental (la Seu Vella, la Suda i el turó) diferents actes amb una bona resposta i un alt grau de satisfacció per part de la ciutadania. Són exemples d'aprofitament de l'espai per oferir una experiència al visitant diferenciada de la que pot tindre en qualsevol altre espai.
Es tracta de concebre la cultura i el patrimoni com un element viu que genera un interès més enllà del monument, que de per si ja compta amb unes condicions excepcionals. Si som capaços d'afegir al conjunt monumental experiències i emocions úniques que serveixin per configurar un relat atractiu, llavors l'empenta de la Seu Vella serà imparable.
Tots dos aspectes, patrimoni i vivència, es reatroalimenten i es reforcen si aconseguim que comparteixin els mateixos valors i que vagin en direcció cap a un mateix objectiu que no és altre que posar el conjunt monumental al servei de la generació d'activitat econòmica a la ciutat, principalment quant a turisme i serveis. És a dir, l'oferta patrimonial ha de donar valor afegit a les iniciatives culturals, artístiques o lúdiques que s'hi puguin desenvolupar en el seu interior o exterior, i viceversa. Hauríem d'aconseguir que aquells esdeveniments puntuals en el temps que han resultat reeixits, puguin passar a ser una oferta estable dins de l'espai del turó de la Seu Vella.
La memòria que atresora el monument ens aporta un catàleg inacabable d'històries, de les quals emanen valors com la pau o la concòrdia. Aquestes referències són un marc perfecte per a múltiples propostes que poden resultar per als visitants inoblidables i, més que mai, compartibles, gràcies al massiu boca a boca d'Internet, les xarxes socials i el web 2.0.
En aquest sentit, i tenint en compte que a l'estiu és quan vénen més turistes a visitar el conjunt monumental, hem de ser creatius i buscar les condicions que no només facin atractiva la visita, sinó que la converteixen en imprescindible i inoblidable. Penso en tots aquells turistes que visiten Catalunya. Al 2011, un total de 23,5 milions de turistes van visitar el nostre país, segons les dades de l'Agència Catalana de Turisme, i la Seu Vella en va rebre 95.000 (60.000 la Seu Vella i 35.000 el Castell del Rei). Això indica que tenim molt camí per explotar i estic segur que entre tots serem capaços de fer que la Seu Vella tingui una nova esplendor, lluny del seu paper històric de catedral o caserna, però ara més que mai al servei de la ciutat, incrementant visitants, generant llocs de treball i augmentant els ingressos.
A més a més, situar la Seu Vella als circuits turístics nacionals i internacionals ens ajudarà en el reconeixement del conjunt monumental com a patrimoni de la humanitat per part de la Unesco. Una tasca extremament difícil però que no hem de perdre de vista, malgrat el moment econòmic delicat en què ens trobem.

Juliol 2012

Comentaris