Lleida llegeix

Hem de fomentar la lectura a la ciutat

El foment de la lectura és una de les assignatures pendents de la nostra ciutat. La cultura, i en aquest cas, el món del llibre, enriqueix la persona i és una de les bases del progrés i el benestar emocional i social.
Les dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (Fundacc i Cambra del Llibre de Catalunya) publicades a l'abril del 2012, ens mostren que encara tenim molta feina per fer. La mitjana europea de lectura se situa en un 71% (persones de més de 14 anys que han llegit almenys un llibre a l'any). A Catalunya, la mitjana és d'un 60,6% i al Segrià baixa fins al 58,5%. És a dir, més de 12 punts per sota de la mitjana europea.
L'anàlisi, doncs, d'aquest estudi i les seves dades ens ha portat, des del Grup de CiU a la Paeria, a proposar l'elaboració d'un pla municipal de foment de la lectura que ajudi a millorar a mitjà termini aquestes dades i ens apropi a la mitjana dels països més avançats. De moment, ja està presentada la moció, que serà debatuda en el pròxim ple.
L'objectiu de la nostra proposta és facilitar i fer més atractiu l'accés a la lectura, tot integrant-la en unes jornades que interrelacionin l'àmbit patrimonial, comercial i gastronòmic de la ciutat. Així, ajudem també a posicionar Lleida com a referència en el foment de l'hàbit lector i la promoció de la lectura com a motor de creixement. Es tracta d'implicar i vincular administracions, entitats, empreses i promotors privats en una proposta de ciutat transversal i que fomenti l'intercanvi d'experiències en diversos sectors amb el denominador comú de la literatura.
Evidentment, en temps difícils com l'actual, aquest projecte ha de ser de baix cost i alhora inclusiu amb totes les administracions, la societat civil i el sector empresarial i, sobretot, comptar amb la generositat de totes les parts implicades.
Ja s'han fet coses, tant a nivell municipal, com des de la Generalitat de Catalunya, amb el Pla Nacional de Lectura (2012-2016) i el programa Impuls de la lectura: 100% lectors . Un programa integrador que té com a objectiu vertebrar els esforços dels diferents sectors i àmbits de la societat catalana orientant-los cap a l'augment dels hàbits lectors dels ciutadans. No es tracta de substituir aquestes iniciatives amb un nou pla, sinó de sumar una eina pròpia de la ciutat, exclusiva i de característiques pròpies, que ens serveixi també per reforçar la nostra identitat cultural i patrimonial.
I em permeto suggerir un nom per al pla, que confiem que aprovi el ple de l'ajuntament el pròxim divendres. Creiem que hauria d'adoptar el títol que encapçala aquest article: Lleida llegeix , perquè més que un desig sigui una realitat que construïm entre tots i de la qual ens en puguem sentir orgullosos com a ciutat. Una ciutat que també ajuda a fer país des de la vessant cultural vinculada al món dels llibres i la lectura.

Març 2013

Comentaris