Gamificació


A l’EOI de Lleida ens han concedit enguany un projecte d’innovació educativa que s’emmarca dins del programa europeu Erasmus + KA1. Com a professor que forma part del projecte: Aules sense fronteres: professors innovadors i alumnes proactius en una Europa plurilingüe, la setmana passada vaig estar a Grècia fent un curs. El curs tractava el tema: Game-based learning, es a dir, l’aprenentatge basat en els jocs i analitzava també un aspecte derivat d’aquest procés, l’anomenat món de la gamificació. Aquest concepte ve de la paraula anglesa game (joc) i es va començar a fer servir farà uns 10 anys en àmbits fora del món educatiu. Els processos d’aprenentatge a traves dels jocs dins de l’escola i la gamificació en molts altres àmbits, estan vivint un fort creixement en els darrers anys. Un dels reptes que ens plantegem a l’escola, per exemple, és poder traslladar a les aules aquesta passió i concentració que requereixen els jocs d’ordinador i que fascinen de manera generalitzada als joves. Per què els joves poden estar 3 hores concentrats en un joc molt complicat, però no ho poden estar durant 30 minuts quan es treballen les matemàtiques, la història o la llengua? Podríem traslladar els secrets de seducció i la dinàmica d’aquests jocs a l’aula? El repte és molt atractiu i s’ha d’intentar. El món de la gamificació té característiques pròpies i va més enllà de les aules. Podem definir la gamificació com l'ús dels elements i de la mecànica del joc en contextos aliens al joc. La gamificació es fa servir per a gran diversitat d’objectius: fidelitzar clients, millorar la col·laboració entre els treballadors d’una empresa, augmentar la productivitat o preparar a la gent per a situacions complexes. L’aprenentatge a traves dels jocs i la gamificació són mons fascinants on podem aprendre molt i de manera divertida. També pot ajudar a resoldre molts problemes de manca de motivació i interès, però sempre hem de tenir molt clar l’objectiu a aconseguir amb el joc. Si no tenim l’objectiu ben clar i les regles del joc ben establertes, el joc se’ns pot girar en contra i donar resultats inversos als que esperem.

SEGRE 27/11/2016

Comentaris