Gràcies, EOI!

 


En una de les visites a l’EOI de Jesús Maestro de Madrid per discutir problemes comuns entre les EOI, em van explicar que l’origen de les EOI era força peculiar. Segons el director d’aquesta escola, que porta 107 anys funcionant, es va crear per donar feina a les dones dels ambaixadors quan tornaven a Madrid. Així, dels idiomes que havien après durant anys a l’estranger, ara en podien treure un benefici.
Desconec si aquest és l’únic motiu de la creació de la primera EOI a Madrid, però en tot cas és curiós. Ara hi ha 280 EOI i 169 extensions en llocs més petits. En total 449 EOI.
La de Lleida, amb les seves 4 extensions, forma part d’aquesta xarxa, i és molt coneguda a nivell estatal, per ser precisament a Lleida on es va celebrar l’any 1999 el primer congrés estatal d’EOI. Aquesta tardor, a Santiago de Compostel·la se celebrarà el XII congrés. Després de treballar braç a braç amb moltes EOI de Catalunya i d’altres llocs de l’Estat, haig de dir que les EOI han estat una de les grans coses que s’han creat en aquest país. Ha estat una eina idònia per fomentar l’aprenentatge dels idiomes i la diversitat cultural, i això s’ha fet des de l’ensenyament públic! Cap altre país europeu té alguna cosa semblant. Les EOI, i la de Lleida n’és un gran exemple, hem defensat i defensem la diversitat lingüística i cultural com un gran valor personal, social i humanístic. Defensem totes les llengües. Cap és superior o inferior. Totes mereixen respecte i ofereixen coneixement i grans possibilitats quan s’estudien. Moltes gràcies, EOI, per deixar-me treballar en primera línia defensant aquest objectiu durant 35 anys.
Ara la feina continua amb altres projectes. Hi ha en funcionament tot un moviment dins les EOI de Escuelas Amigas que actualitza i fomenta aquesta col·laboració entre llengües i escoles. Si la mentalitat política d’aquest país fos la mateixa que la de la majoria de professorat de l’EOI, aquest seria un país modèlic en el respecte i foment de la diversitat lingüística i cultural. Si fos una actitud generalitzada, els absurds i interessats enfrontaments lingüístics per part de partits polítics i mitjans de comunicació deixarien pas a una societat més sàvia, culta i lliure. I, si fos així, com canviaria la visió i la convivència entre llengües i cultures dins de l’Estat! Llarga vida a les EOI!

Comentaris