El català a l'EOI

Sempre defensant la nostra llengua
LA PUBLICACIó AL DOGC, el 23 de novembre, de l'Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, per part de Vicepresidència, ha provocat un gran enrenou entre l'alumnat de les EOI de Catalunya, que estudia o ha estudiat català en els nostres centres. A partir d'aquest embolic s'han dit una sèrie de coses força confuses que cal aclarir. Primer de tot s'ha de deixar molt clar que els títols de les EOI no s'han devaluat. El títol que obté l'alumnat acabat els cinc cursos (unes 650 hores de classe) és el mateix fa dos anys que ara o a la finalització del curs actual. Una altra cosa molt diferent és el canvi d'equivalència que s'ha imposat de la nit al dia amb aquesta ordre entre els títols de català de l'EOI (que depenen del departament d'Educació) i els nivells de la Junta Permanent de Català (que depenen de Vicepresidència). El dia abans de la publicació de l'ordre, el nivell de cinquè curs de l'EOI equivalia al nivell D de català, però a partir de l'endemà, segons consta a l'ordre, passa a equivaler a un nivell B. És a dir, dos nivells menys! Això afecta l'alumnat que ja està cursant aquests estudis -cosa sorprenent- però, encara de manera més sorprenent, té efectes retroactius per a aquell alumnat que va estar a les EOI el curs 2008-09! Les implicacions administratives que això pot tenir són ara mateix impensables. Es poden produir impugnacions i recursos contra oposicions, concursos de trasllats, d'oposicions a càtedres, llistes d'interins, concursos de mèrits... Algú amb responsabilitat va pensar en els efectes que podria tenir la publicació d'una ordre semblant? Per què no es va pactar una opció entre les dos conselleries que no perjudiqués l'alumnat? Esperem que en aquest desgavell algú hi posi una mica de seny i es dediqui a pensar més en l'alumnat i menys en les seves quotes o àmbits de poder.

SEGRE 06/12/2009

Entrades populars d'aquest blog

Neumünster

Al pare

Ni dretes, ni esquerres