Explicar, escoltar i actuar


Explicar, escoltar i actuar formen el triangle que mou l'activitat del grup municipal de CiU a la Paeria. En aquest sentit, aquesta setmana hem iniciat un periple per la ciutat amb l'objectiu d'acostar-nos més a la ciutadania i explicar-li la nostra tasca a l'oposició i escoltar els seus suggeriments i demandes.

Eliminar la barrera que s'ha creat entre la política i la ciutadania és el compromís de servei implícit en el projecte de CiU per a Lleida. Cal acabar amb aquest diàleg de sords actual i recuperar la confiança en la política per solucionar les coses. O ens aproximem nosaltres als ciutadans o els polítics quedarem com unes figures decoratives sense cap credibilitat en una democràcia totalment devaluada.

Un exemple d'això l'hem tingut al barri Universitat. L'equip de govern no ha sigut capaç d'informar convenientment els veïns i això ha creat desconfiança i ha generat malestar amb el tema de la instal·lació d'un centre de culte i d'inseguretat en alguns carrers. Fins al punt que va haver de ser CiU qui l'estiu passat convoqués els veïns a una reunió informativa. La interlocució directa amb els veïns dóna resultats. Però ha de ser una aproximació amb vocació de servei i no amb la prepotència que a vegades utilitza qui està al govern ni amb la demagògia i l'oportunisme del que fa una oposició exclusivament destructiva.

Hem d'informar els veïns de les qüestions que els interessen i que sempre puguin estar en un contacte directe amb els seus representants. A més a més, busquem que s'estableixi un diàleg i que el flux d'informació sigui recíproc: d'un costat i de l'altre. A partir d'aquí, escoltar i incloure les demandes dels ciutadans en el nostre quefer diari. Hem d'escoltar i també hem de saber amplificar la seva veu, si la proposta és raonable.

Els regidors de proximitat de CiU en són una bona mostra. Per exemple, després de treballar-s'ho a consciència sobre el terreny, la portaveu del grup i regidora de Proximitat de CiU a Raimat, Bea Obis, ha estat aquesta setmana passada amb altres regidors i regidores al poble per parlar amb els veïns cara a cara i explicar-los la tasca feta des de l'oposició en benefici dels ciutadans. I amb fets concrets que denoten la importància d'una oposició activa i propositiva amb la intenció de millorar la qualitat de vida dels ciutadans a través del seguiment de les accions de l'equip de govern i d'aprofitar la xarxa de relacions amb altres administracions per traslladar les necessitats dels ciutadans.

Cadascun dels sis regidors de CiU té assignades algunes zones de la ciutat i la intenció és poder anar visitant-les per mantenir un estret contacte amb els veïns i veïnes per ser els garants dels seus interessos davant les administracions, siguin del color que siguin. Una altra iniciativa del grup de CiU és repartir les responsabilitats de cada regidor per àmbits i permetre així que cada sector tingui el seu regidor de referència mitjançant el qual canalitzar les seves propostes, expressar les seves inquietuds i treballar, en definitiva, per aproximar els interessats de cada sector amb les instàncies que el regulen, en aquest cas, municipals. A poc a poc va donant els seus fruits, com amb la incorporació d'esmenes en l'Ordenança de Circulació i Via Pública, després d'un intens treball.

L'ajuntament ha de liderar i coordinar, però sense la participació de les lleidatanes i els lleidatans és impossible construir una ciutat. I per fer-los participar cal escoltar-los. Estar al seu costat perquè se sentin partícips de les decisions municipals, les més properes, però també les estratègiques. Des del govern i des de l'oposició s'ha d'obrir aquesta possibilitat. Per part nostra, les portes estan obertes a la quarta planta de la Paeria i a través d'Internet i qualsevol mitjà al nostre abast. D'altra banda, tampoc esperarem que vingueu a buscar-nos, serem nosaltres els que buscarem un lloc al vostre costat per escoltar-vos amb atenció. Perquè Lleida, i les lleidatanes i els lleidatans, són la nostra raó de ser.

Febrer 2012

Entrades populars d'aquest blog

Neumünster

Al pare

Ni dretes, ni esquerres